Standard Svensk standard · SS-ENV 12443

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Ramverk för hälso- och sjukvårdsinformatik

Status: Gällande

Omfattning
This European Prestandard establishes the Healthcare Information Framework (HIF) as a logical mapping between the healthcare environment and informatics applications which support and facilitate clinical and other functions. This European Prestandard specifies the set of requirements, recommendations and guidelines which apply to developments within CEN/TC 251 which enable consistent development and evolution of healthcare domain specific informatics standards. This European Prestandard is applicable to, and will be primarily used by, healthcare domain specific informatics standards writers and, in particular, those writing Healthcare Reference rchitectures standards.

Ämnesområden

Medicin allmänt (11.020) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Medical Informatics - Healthcare Information Framework (HIF)

Artikelnummer: STD-27577

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-24

Antal sidor: 32