Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16827-1:2015

Molekylärbiologisk diagnostik - Specifikationer för den preanalytiska processen för FFPE vävnad - Del 1: Isolerat RNA

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Specification gives recommendations for the handling, documentation and processing of FFPE tissue specimens intended for RNA analysis during the preanalytical phase before a molecular assay is performed. This Technical Specification is applicable to molecular in vitro diagnostic examinations (e.g., in vitro diagnostic laboratories, laboratory customers, developers and manufacturers of in vitro diagnostics, institutions and commercial organizations performing biomedical research, biobanks, and regulatory authorities).

Ämnesområden

(11.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Laboratoriemedicin, SIS/TK 331

Internationell titel: Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for FFPE tissue - Part 1: Isolated RNA

Artikelnummer: STD-8016864

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-22

Antal sidor: 32