Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10993-7:2008/AC:2009

Biologisk värdering av medicintekniska produkter - Del 7: Rester från sterilisering med etylenoxid - Teknisk korrigering 1 (ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009)

Status: Gällande

Ämnesområden

Biologisk värdering av medicintekniska produkter (11.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologisk säkerhet, SIS/TK 340/AG 02

Internationell titel: Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals - Technical Corrigendum 1 (ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009)

Artikelnummer: STD-71843

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-23

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO 10993-7:2008