Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10993-7:2008/A1:2022

Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter - Del 7: Rester från sterilisering med etylenoxid - Tillägg 1: Tillämpning av tillåtna gränser för nyfödda och spädbarn (ISO 10993-7:2008/Amd 1:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10993-7:2008/A1:2022

Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter - Del 7: Rester från sterilisering med etylenoxid - Tillägg 1: Tillämpning av tillåtna gränser för nyfödda och spädbarn (ISO 10993-7:2008/Amd 1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 10993 specifies allowable limits for residual ethylene oxide (EO) and ethylene chlorohydrin (ECH) in individual EO-sterilized medical devices, procedures for the measurement of EO and ECH, and methods for determining compliance so that devices may be released. Additional background, including guidance and a flowchart showing how this document is applied, are also included in the informative annexes. EO-sterilized devices that have no patient contact (e.g., in vitro diagnostic devices) are not covered by this part of ISO 10993. NOTE This part of ISO 10993 does not specify limits for ethylene glycol (EG).

Ämnesområden

Biologisk värdering av medicintekniska produkter (11.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10993-7:2008/A1:2022

Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter - Del 7: Rester från sterilisering med etylenoxid - Tillägg 1: Tillämpning av tillåtna gränser för nyfödda och spädbarn (ISO 10993-7:2008/Amd 1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologisk säkerhet, SIS/TK 340/AG 02

Internationell titel: Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals - Amendment 1: Applicability of allowable limits for neonates and infants (ISO 10993-7:2008/Amd 1:2019)

Artikelnummer: STD-80033489

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-01-19

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 10993-7:2008