Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10993-16:2017

Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter - Del 16: Utformning av toxikokinetiska studier avseende nedbrytnings- och urlakningsprodukter (ISO 10993-16:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 10993-16:2017 provides principles on designing and performing toxicokinetic studies relevant to medical devices. Annex A describes the considerations for inclusion of toxicokinetic studies in the biological evaluation of medical devices.

Ämnesområden

Biologisk värdering av medicintekniska produkter (11.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologisk säkerhet, SIS/TK 340/AG 02

Internationell titel: Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables (ISO 10993-16:2017)

Artikelnummer: STD-8030059

Utgåva: 4

Fastställd: 2017-12-13

Antal sidor: 23

Ersätter: SS-EN ISO 10993-16:2010