Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10993-11:2018

Biologisk värdering av medicintekniska produkter - Del 11: Prövning för systemisk toxicitet (ISO 10993-11:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 10993-11:2017 specifies requirements and gives guidance on procedures to be followed in the evaluation of the potential for medical device materials to cause adverse systemic reactions.

Ämnesområden

Biologisk värdering av medicintekniska produkter (11.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologisk säkerhet, SIS/TK 340/AG 02

Internationell titel: Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity (ISO 10993-11:2017)

Artikelnummer: STD-80004486

Utgåva: 4

Fastställd: 2018-06-05

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN ISO 10993-11:2009