Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8670-2

Stomipåsar - Del 2: Krav och provningsmetoder (ISO 8670-2:1996)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8670-2

Stomipåsar - Del 2: Krav och provningsmetoder (ISO 8670-2:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (11.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8670-2

Stomipåsar - Del 2: Krav och provningsmetoder (ISO 8670-2:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Ostomy collection bags - Part 2: Requirements andtest methods (ISO 8670-2:1996)

Artikelnummer: STD-20696

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-30

Antal sidor: 12