Standard Svensk standard · SS-EN 301549:2017

Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 301549:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 301549:2017

Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

EN 301 549 är en gemensam europeisk standard för krav på tillgänglighet i upphandling av it. Standarden är inarbetad i EUs medlemstaters upphandlingslagstigtning. 

Standarden är en översättning av EN 301 549 V1.1 2 (2015-04)

Detta dokument är ett av flera projektresultat som utarbetats under Fas 2 av Mandat 376 [i.3] från Europeiska Kommissionen till CEN, CENELEC och ETSI.

Det primära syftet med mandatet var att ta fram en Europastandard (EN) (detta dokument) som i en enda källa samlar detaljerade, praktiska och kvantifierbara funktionella tillgänglighetskrav som beaktar globala initiativ på detta område och som kan tillämpas på alla informations- och kommunikationsteknologi (IKT) -produkter och -tjänster som identifierats i Fas 1 av mandatet (TR 102 612 [i.9]) och som kan användas i offentlig upphandling. 

Eftersom detta dokument är avsett att användas vid bedömning av överensstämmelse så följer det principerna i ISO/IEC 17007 [i.14]. Som krävs av den vägledningen, anger det tydligt de funktionella kraven på ett sätt som är fritt från subjektiva inslag och identifierar objektiva, koncisa och precisa testmetoder som är avsedda att ge entydiga, repeterbara och reproducerbara resultat.

Detta dokument stöds av två tekniska rapporter. Den första (TR 101 550 [i.7] listar de standarder och tekniska specifikationer som använts vid utarbetande av överensstämmelsekrav för tillgänglighet som angetts i detta dokument. Den ger också en källreferens för andra dokument som krävs för att implementera testprocedurerna som krävs av detta dokument.

Den andra tekniska rapporten (TR 101 551 [i.8] ger vägledning till upphandlare om tilldelningskriterier som är relevanta för vart och ett av de tillgänglighetsrelaterade behov som IKT-användare har för de aktuella produkterna och tjänsterna.

Omfattning
Detta dokument är ett av flera projektresultat som utarbetats under Fas 2 av Mandat 376 [i.3] från Europeiska Kommissionen till CEN, CENELEC och ETSI.
Det primära syftet med mandatet var att ta fram en Europastandard (EN) (detta dokument) som i en enda källa samlar detaljerade, praktiska och kvantifierbara funktionella tillgänglighetskrav som beaktar globala initiativ på detta område och som kan tillämpas på alla informations- och kommunikationsteknologi (IKT) -produkter och -tjänster som identifierats i Fas 1 av mandatet (TR 102 612 [i.9]) och som kan användas i offentlig upphandling.
Eftersom detta dokument är avsett att användas vid bedömning av överensstämmelse så följer det principerna i ISO/IEC 17007 [i.14]. Som krävs av den vägledningen, anger det tydligt de funktionella kraven på ett sätt som är fritt från subjektiva inslag och identifierar objektiva, koncisa och precisa testmetoder som är avsedda att ge entydiga, repeterbara och reproducerbara resultat. Detta dokument stöds av två tekniska rapporter. Den första (TR 101 550 [i.7] listar de standarder och tekniska specifikationer som använts vid utarbetande av överensstämmelsekrav för tillgänglighet som angetts i detta dokument. Den ger också en källreferens för andra dokument som krävs för att implementera testprocedurerna som krävs av detta dokument.
Den andra tekniska rapporten (TR 101 551 [i.8] ger vägledning till upphandlare om tilldelningskriterier som är relevanta för vart och ett av de tillgänglighetsrelaterade behov som IKT-användare har för de aktuella produkterna och tjänsterna.

Ämnesområden

Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99) Applikationer (33.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 301549:2017

Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: e-Tillgänglighet, SIS/TK 504

Internationell titel: Accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe

Artikelnummer: STD-8029899

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-28

Antal sidor: 152

Ersätts av: SS-EN 301549:2018