Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16467:2013

Lekredskap tillgängliga för alla barn

Status: Gällande

Denna tekniska rapport omfattar publika, oövervakade lekområden. Den omfattar inte äventyrslekplatser eller andra lekområden som används under övervakning. Syftet med dokumentet är att göra det möjligt för användare att i stor utsträckning ta sig till lekområden och använda utrustningen oberoende av hjälp från andra.

Denna tekniska rapport är avsedd att användas tillsammans med EN 1176 och ger vägledning till personer som arbetar med specifikation, tillhandahållande och drift av lekmiljöer. Den är avsedd att bistå med att skapa områden som främjar möjligheterna för barn med olika förmågor att delta i oövervakad lek, med lämplig grad av utmaning och risk.

EN 1176 (samtliga delar) omfattar endast säkerhetskraven för lekutrustning och lekytor. Vid framtagandet av denna tekniska rapport har det emellertid stått klart att "lek för alla" behöver ses i ett större sammanhang, som inte bara omfattar det omedelbara lekområdet utan även ger information om miljön i kringområdet och andra tillgänglighets- och hjälpmedelsfrågor.

Omfattning
Denna tekniska rapport omfattar publika, oövervakade lekområden. Den omfattar inte äventyrslekplatser eller andra lekområden som används under övervakning. Syftet med dokumentet är att göra det möjligt för användare att i stor utsträckning ta sig till lekområden och använda utrustningen oberoende av hjälp från andra. Denna tekniska rapport är avsedd att användas tillsammans med EN 1176 och ger vägledning till personer som arbetar med specifikation, tillhandahållande och drift av lekmiljöer. Den är avsedd att bistå med att skapa områden som främjar möjligheterna för barn med olika förmågor att delta i oövervakad lek, med lämplig grad av utmaning och risk. EN 1176 (samtliga delar) omfattar endast säkerhetskraven för lekutrustning och lekytor. Vid framtagandet av denna tekniska rapport har det emellertid stått klart att "lek för alla" behöver ses i ett större sammanhang, som inte bara omfattar det omedelbara lekområdet utan även ger information om miljön i kringområdet och andra tillgänglighets- och hjälpmedelsfrågor.

Ämnesområden

Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99) Lekredskap (97.200.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Playground equipment accessible for all children

Artikelnummer: STD-98873

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-03-25

Antal sidor: 28

Finns även på: SIS-CEN/TR 16467:2013