Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11334-4

Gånghjälpmedel som hanteras med en arm - Krav och provningsmetoder - Del 4: Gåstöd med tre eller flera stödpunkter (ISO 11334-4:1999)

Status: Gällande

Ämnesområden

Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Walking aids manipulated by one arm - Requirements and test methods - Part 4: Walking sticks with three or more legs (ISO 11334-4:1999)

Artikelnummer: STD-25558

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-08-27

Antal sidor: 22