Standard Svensk standard · SS-EN 81-40:2008

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Specialhissar för transport av personer och gods - Del 40: Trapphissar och plattformshissar som rör sig längs en lutande bana, avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 81-40:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-40:2008

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Specialhissar för transport av personer och gods - Del 40: Trapphissar och plattformshissar som rör sig längs en lutande bana, avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 This European Standard deals with safety requirements for construction, manufacturing, installation, maintenance and dismantling of electrically operated stairlifts (chair, standing platform and wheelchair platform) affixed to a building structure, moving in an inclined plane and intended for use by persons with impaired mobility: -- travelling over a stair or an accessible inclined surface; -- intended for use by one person; -- whose carriage is directly retained and guided by a guide rail or rails; -- supported or sustained by rope (5.4.4), rack and pinion (5.4.5), chain (5.4.6), screw and nut (5.4.7), friction traction drive (5.4.8), and guided rope and ball (5.4.9). 1.2 The standard identifies hazards as listed in Clause 4 which arise during the various phases in the life of such equipment and describes methods for the elimination or reduction of these hazards when used as intended by the manufacturer.

Ämnesområden

Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10) Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-40:2008

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Specialhissar för transport av personer och gods - Del 40: Trapphissar och plattformshissar som rör sig längs en lutande bana, avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility

Artikelnummer: STD-68038

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-03

Antal sidor: 76

Ersätter: SIS 762410 , SS 1995

Ersätts av: SS-EN 81-40:2020