Standard Svensk standard · SS-ISO 15108

Lim - Bestämning av hållfasthet hos limförband genom användning av en böjskjuvmetod

Status: Gällande

Ämnesområden

Lim (83.180) Lim utom bygg- och trälim (83.182)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Adhesives - Determination of strength of bonded joints using a bending-shear method

Artikelnummer: STD-23389

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-08-21

Antal sidor: 7