Standard Svensk standard · SIS 135011

Murkramlor

Status: Gällande

Ämnesområden

Keramer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Wall ties

Artikelnummer: STD-975

Utgåva: 1

Fastställd: 1966-12-01

Antal sidor: 2