Standard Svensk standard · SS-ENV 843-4

Konstruktionskeramer - Monolitiska keramer - Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur - Del 4: Hårdhetsmätning enligt Vickers och Knoop och mikrohårdhetsmätning enligt Rockwell

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 843-4:2005

Ämnesområden

Råmaterial (81.060.10) Keramiska produkter (81.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics- Mechanical properties at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell Superficial hardness tests

Artikelnummer: STD-16348

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-03-17

Antal sidor: 18

Ersätts av: SS-EN 843-4:2005