Standard Svensk standard · SS-ENV 1071-5

Konstruktionskeramer - Provningsmetoder för keramiska beläggningar - Del5: Bestämning av porositet

Status: Gällande

Ämnesområden

Råmaterial (81.060.10) Keramiska produkter (81.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Advanced technical ceramics - Methods of test forceramic coatings - Part 5: Determination of porosity

Artikelnummer: STD-16347

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-03-17

Antal sidor: 10