Standard Svensk standard · SS-EN 843-4:2005

Konstruktionskeramer - Monolitiska keramer - Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur - Del 4: Hårdhetsmätning enligt Vickers och Knoop och mikrohårdhetsmätning enligt Rockwell

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 843 defines conditions for conducting, and provides guidelines concerning the value that may be ascribed to the results of, standard hardness tests when applied to advanced monolithic technical ceramics. It is assumed that the calibration and test procedures employed are exactly those for metallic materials. This European Standard refers to Rockwell A, Rockwell N-scale, Vickers, and Knoop hardness testing, as described in existing international standards.

Ämnesområden

Övrigt (81.060.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Mechanical properties at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell superficial hardness

Artikelnummer: STD-40253

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-11

Antal sidor: 22

Ersätter: SS-ENV 843-4