Standard Svensk standard · SS-EN 725-3:2007

Konstruktionskeramer - Provningsmetoder för keramiska pulver - Del 3: Bestämning av syrehalt i icke-oxider genom termisk extraktion med bärgas

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 725 describes a method for the determination of the oxygen content of non-oxide powders used for advanced technical ceramics, using an inert carrier gas thermal extraction method. The method described is suitable for oxygen contents of less than 3 %.

Ämnesområden

Konstruktionskeramer (81.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 3: Determination of the oxygen content of non-oxides by thermal extraction with a carrier gas

Artikelnummer: STD-58172

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-02-02

Antal sidor: 8

Ersätter: SS-EN 725-3