Standard Svensk standard · SS-EN 1402-2

Eldfasta massor - Del 2: Provtagning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 1927-2:2012

Ämnesområden

Eldfasta material (81.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Unshaped refractory products - Part 2: Sampling for testing

Artikelnummer: STD-34684

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-24

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ENV 1402-2

Ersätts av: SS-EN ISO 1927-2:2012