Standard Svensk standard · SS-EN 1898

Förpackningar - Storsäckar för icke farligt gods

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 21898:2005

Omfattning
This European Standard specifies materials, construction and design requirements, type test, certification and marking requirements for flexible intermediate bulk containers (FIBCs) intended to contain non-dangerous solid materials in powder, granular or paste form, and designed to be lifted from above by integral or detachable devices. Guidance is also provided on the selection and safe usage of FIBCs.

Ämnesområden

Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Specifications for flexible intermediate bulk containers (FIBCs) for non-dangerous goods

Artikelnummer: STD-29185

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-11-24

Antal sidor: 36

Ersätter: SS 844010 , SS 844011 , SS 844012 , SS 844013 , SS 844014 , SS 844015 , SS 844016 , SS 844017 , SS 844018 , SS 844020

Ersätts av: SS-EN ISO 21898:2005