Standard Svensk standard · SS 847000

Förpackning - Enhetslaststorlekar - Mått

Status: Gällande

Ämnesområden

Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Transportförpackningar, SIS/TK 164/AG 34

Internationell titel: Packaging - Unit load sizes - Dimensions

Artikelnummer: STD-7396

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-06-03

Antal sidor: 4