Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14819-6:2006

Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via Traffic Message Coding (trafikmeddelandekodning) - Del 6: Kryptering och villkor för tillgänglighet för Radio Data System (RDS) - Traffic Message Channel (TMC) ALERT C (ISO 14819-6:2006)

Status: Gällande

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-45126

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-20

Antal sidor: 24