Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 17575-3:2011

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Definition av applikationsgränssnitt för autonoma system - Del 3: Kontextdata (ISO/TS 17575-3:2011)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 17575-3:2016 Korrigeras av: SIS-CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2013

Omfattning
This part of ISO/TS 17575 defines the content, semantic and format of the data exchange between a Front End (OBE plus optional proxy) and the corresponding Back End in autonomous toll systems. This part of ISO/TS 17575 comprises the definition of the data elements used to specify and describe the toll context details. Context data are transmitted from the Back End to the Front End.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-82557

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-21

Antal sidor: 112

Ersätts av: SS-EN ISO 17575-3:2016