Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 21719-2:2018

Vägtrafikinformatik - Anpassning av inbyggd utrustning (UBE) - Del 2: Användande av korthållskommunikation

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies — personalization interface: dedicated short-range communication (DSRC), — physical systems: on-board equipment and the personalization equipment, — DSRC-link requirements, — EFC personalization functions according to ISO/TS 21719-1 when defined for the DSRC interface, and — security data elements and mechanisms to be used over the DSRC interface. Protcol information conformance statement (PICS) proforma is provided in Annex B, whereas security computation examples are provided in Annex E. The scope of the personalization functionality is illustrated in Figure 1 and it is limited to the DSRC interface between the personalization equipment (PE) and the OBE.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80009391

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-22

Antal sidor: 52