Standard Svensk standard · SS-ISO 17572-3:2009/Cor 1:2009

Vägtrafikinformatik - Platsreferenser för geografiska databaser - Del 3: Dynamiska platsreferenser (dynamisk profil) (ISO 17572-3:2008/Cor 1:2009, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 17572-3:2019

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems (ITS) - Location referencing for geographic databases - Part 3: Dynamic location references (dynamic profile) (ISO 17572-3:2008/Cor 1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-70466

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-13

Antal sidor: 4

Korrigerar: SS-ISO 17572-3:2009

Ersätts av: SS-ISO 17572-3:2019