Standard Svensk standard · SS-ISO 14813-5:2010

Vägtrafikinformatik - Referensmodellarkitektur(er) för vägtrafikinformatikområdet - Del 5: Krav för beskrivning av arkitektur i standarder för vägtrafikinformatik (ISO 14813-5:2010, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 14813-5:2020

Omfattning
This part of ISO 14813 gives requirements for the description and documentation of the architecture of intelligent transport systems (ITS) in standards dealing with ITS. It also defines the terms to be used when documenting or referencing aspects of architecture description in those standards (see Annex B).

Although the use of contemporary systems engineering practices is assumed by this part of ISO 14813, it does not define such practices.

NOTE Guidance on the use of the unified modelling language (UML) in ITS architectures can be found in ISO/TR 17452 and ISO/TR 24529. Guidance on the use of the process-orientated methodology in ITS architectures can be found in ISO/TR 26999.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Reference model architecture(s) for the ITS sector - Part 5: Requirements for architecture description in ITS standards (ISO 14813-5:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-74832

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-16

Antal sidor: 44

Ersätts av: SS-ISO 14813-5:2020