Logga in

Standard Svensk standard · SS 990000:2014

Trädvård - Termer och definitioner

Status: Gällande

Köp denna standard
Pris: 0 SEK

PDF

Pris: 0 SEK

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Du får tillgång till denna standard till ett reducerat pris genom att den är förbetald av Svenska Trädföreningen.

I denna standard definieras begrepp som används i en upphandlingsprocess och utförandeprocess för trädvård, trädvårdstjänster, trädunderhåll samt förnyelse av trädbestånd.

Denna standard omfattar terminologi för:
— Beskrivning av träd
— Funktioner hos träd
— Beskärning och andra beställningsbara åtgärder
— Trädbesiktning
— Naturvård
— Riskbedömning
— Skador
— Åtgärder.

Termer för trädbiologi, markarbeten samt plantskolerelaterade termer omfattas inte.

Ämnesområden

Tjänster allmänt Tjänster för företag Miljö och miljöskydd allmänt Fysisk planering, stadsplanering


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Trädvård, SIS/TK 577

Internationell titel: Tree care - Terms and definitions

Artikelnummer: STD-104339

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-11-11

Antal sidor: 40