Standard Svensk standard · SS-EN 16194:2012

Flyttbara, icke avloppsanslutna utomhustoaletter - Krav på tjänster och produkter i samband med uppställning av toaletter och sanitetsprodukter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to mobile toilet cabins that are not connected to a sewerage system. It specifies requirements of the services relating to the deployment of cabins and the relevant requirements for cabins and sanitary products, taking into account hygiene, health and safety. It specifies minimum quality requirements relating to cabins and sanitary products and also relating to the extent of cleaning required, the number of cabins to be provided, locations and cleaning/disposal intervals.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30) Övrigt (91.040.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Mobile non-sewer-connected toilet cabins - Requirements of services and products relating to the deployment of cabins and sanitary products

Artikelnummer: STD-85653

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-03-02

Antal sidor: 24