Standard Svensk standard · SS-EN 12522-1

Transporttjänster - Möbelflyttning för privatpersoner - Del 1: Specifikation av tjänster

Status: Gällande

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Furniture removal activities - Furniture removal for private individuals - Part 1: Service specification

Artikelnummer: STD-23051

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-07-31

Antal sidor: 23