Standard Svensk standard · SS 627801

Städkvalitet - Mätsystem för bedömning av städkvalitet.

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 627801:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 627801

Städkvalitet - Mätsystem för bedömning av städkvalitet.
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver ett kvalitetsmätsystem för utvärdering av städkvalitet.
Standarden beskriver två huvudprinciper; visuell kontroll och objektiva mätningar. För ett konkret städarbete kan det vara aktuellt att använda den ena eller den andra principen eller en kombination av dessa.
Systemet kan användas på flera olika sätt:
- Krav i samband med att utföra, beställa och/eller erbjuda en städtjänst.
- För kontroll av uppnådd städkvalitet.
- För utvärdering av nedsmutsning och/eller återsmutsning.
- För att konstatera uppnådd kvalitetsnivå i förhållande till städinsatsen.
Denna standard beskriver enbart systemets användning för fastställande av önskad kvalitet och för kontroll av uppnådd städkvalitet.
Systemet kan användas i alla typer av byggnader och lokaler, till exempel lokaler i kontorsbyggnader, sjukhus, skolor, förskolor, köpcentra, butiker, industrier, fartyg, bussar, tåg, flyg, hotell och serveringar.
Innemiljön påverkas i särskild grad av damm. För att uppnå en acceptabel innemiljö kan det vara aktuellt att uppställa särskilda krav beträffande damm. Detta kan bäst göras genom att använda dammätningar. Kunden kan definiera dammätningar, som beskrivs i Bilaga D.1, fristående eller som ett komplement till
den visuella kontrollen.
Systemet omfattar inte mätning och utvärdering av städrelaterade serviceuppgifter. Omfattningen av och kriterier för mätning och utvärdering av dessa fastställs i avtal.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 627801

Städkvalitet - Mätsystem för bedömning av städkvalitet.
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Cleaning quality - Measuring system for the assessment of cleaning quality.

Artikelnummer: STD-28667

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-12

Antal sidor: 58

Ersätts av: SS 627801:2006