Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 53:2017

Tullombudstjänst - Certifieringsordning för tullombudtjänster baserat på kompetens enligt SS-EN 16992:2016

Status: Gällande

Omfattning
Certifieringsordningen anger krav på certifieringsorgan som ska certifiera tullombud enligt SS-EN 16992:2017, inklusive krav på utförande av revision.

Denna certifieringsordning anger krav vid certifiering av den legala enhet som levererar en tullombudstjänst, oberoende av organisationsform. Den anger inte krav för personcertifiering av fysiska tullombud.

ANM. I SS-EN 16992:2017 definieras tullombud som antingen en juridisk person eller som fysisk person med eget legalt ansvar.

Kompetenskraven i SS-EN 16992:2017 ingår inte i detta dokument.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kompetenskrav hos tullombud, SIS/TK 586

Internationell titel: Customs Representative Services - Certification scheme for Customs Representative Services based on the competency according to SS-EN 16992:2016

Artikelnummer: STD-8026454

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-18

Antal sidor: 16