Standard Svensk standard · SS-EN 16992:2017

Kompetenskrav för tullombud

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard aims at providing, in accordance with the EU legislation, competency requirements for customs representatives.

Ämnesområden

Övriga (03.080.99) Juridik, administration (03.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kompetenskrav hos tullombud, SIS/TK 586

Internationell titel: Competency for Customs Representatives

Artikelnummer: STD-8024884

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-06

Antal sidor: 48