Standard Svensk standard · SS-EN 15221-7:2012

Facility Management - Del 7: Vägledning för benchmarking av prestanda

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard gives guidelines for performance benchmarking and contains clear terms and definitions as well as methods for benchmarking facility management products and services as well as facility management organisations and operations. This European Standard establishes a common basis for benchmarking facility management costs, floor areas and environmental impacts as well as service quality, satisfaction and productivity. This European Standard is applicable to Facility Management as defined in EN 15221-1 and detailed in EN 15221-4.

Ämnesområden

Övriga (03.080.99) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Facility Management, SIS/TK 579

Internationell titel: Facility Management - Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking

Artikelnummer: STD-87783

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-10-20

Antal sidor: 80