Standard Svensk standard · SS-ISO 56005:2020

Innovationsledning — Verktyg och metoder för hantering av immateriella tillgångar — Vägledning (ISO 56005:2020, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Efficient management of IP is key to support the process of innovation, is essential for organizations'
growth and protection, and is their engine for competitiveness.
This document proposes guidelines for supporting the role of IP within innovation management. It aims
to address the following issues concerning IP management at strategic and operational levels:
— Creating an IP strategy to support innovation in an organization;
— Establishing systematic IP management within the innovation processes;
— Applying consistent IP tools and methods in support of efficient IP management.
This document can be used for any type of innovation activities and initiatives.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Forskning och utveckling (03.100.40) Patent, immateriell egendom (03.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Innovation Management, SIS/TK 532

Internationell titel: Innovation management — Tools and methods for intellectual property management — Guidance (ISO 56005:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80026543

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-12-08

Antal sidor: 52