Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 17021-2:2017

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem (ISO/IEC 17021-2:2016, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019

Omfattning
ISO/IEC 17021-2:2016 specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process for environmental management systems (EMS) and complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för miljö (04.100) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems (ISO/IEC 17021-2:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8025742

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-03-30

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019