Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17030:2009

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav för tredjeparts överensstämmelsemärken (ISO/IEC 17030:2003)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17030:2009

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav för tredjeparts överensstämmelsemärken (ISO/IEC 17030:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides general requirements for third-party marks of conformity, including their issue and use. NOTE This International Standard can also be used as guidance in using marks of conformity in other than third-party conformity assessment activity.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17030:2009

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav för tredjeparts överensstämmelsemärken (ISO/IEC 17030:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity (ISO/IEC 17030:2003)

Artikelnummer: STD-69879

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-28

Antal sidor: 16