Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-11:2018

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 11: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för Facility Management

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process of a facility management (FM) management system and complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Facility Management, SIS/TK 579

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 11: Competence requirements for auditing and certification of Facility Management Systems

Artikelnummer: STD-80012039

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-05-22

Antal sidor: 20