Standard Svensk standard · SS-ISO 10012-1

Kvalitetssäkringskrav på mätutrustning - Del 1: System för metrologisk bekräftelse av mätutrustning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10012-1

Kvalitetssäkringskrav på mätutrustning - Del 1: System för metrologisk bekräftelse av mätutrustning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna del av SS-ISO 10012 innehåller kvalitetssäkringskrav
på en leverantör vilken skall säkerställa att
mätningar görs med avsedd noggrannhet. Den innehåller
också vägledning för kravens uppfyllande.
1.2 Denna del av SS-ISO 10012 specificerar huvuddragen
i det bekräftelsesystem som skall användas för en
leverantörs mätutrustning.
1.3 Denna del av SS-ISO 10012 äger tillämpning på mätutrustning
som används för att påvisa överensstämmelse
med en specifikation, den är inte tillämplig på andra mätdon.
Standarden behandlar inte i någon nämndvärd
utsträckning andra element som kan påverka mätresultaten
såsom mätmetoder, personalens kompetens etc.
Sådana frågor berörs närmare i andra dokument, såsom de
som nämns i avsnitt 1.4 nedan.
1.4 Denna del av SS-ISO 10012 är tillämplig
– för provningslaboratorier, inklusive de som erbjuder
kalibreringstjänster. Detta innefattar laboratorier som
tillämpar ett kvalitetssystem enligt ISO/IEC Guide
25 1)
– för leverantörer av produkter eller tjänster som tillämpar
ett kvalitetssystem där mätresultat används för att
påvisa överensstämmelse med specificerade krav. Det
innefattar system som uppfyller kraven i SS-ISO 9001,
SS-ISO 9002 och SS-ISO 9003. Vägledningen i
SS-ISO 9004 är också tillämplig.
– för andra organ som använder mätningar för att påvisa
överensstämmelse med specificerade krav.
1.5 En tredje part, såsom ett ackrediterings- eller certifieringsorgan,
kan representera köparen vid övervakning
av att leverantören uppfyller kraven i denna standard.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10012-1

Kvalitetssäkringskrav på mätutrustning - Del 1: System för metrologisk bekräftelse av mätutrustning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Quality assurance requirements for measuring equipment - Part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment

Artikelnummer: STD-11988

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-06-29

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 20170

Ersätts av: SS-EN ISO 10012