Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13485/AC:2009

Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (ISO 13485:2003/Cor 1:2009)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 13485:2012

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Medicintekniska kvalitetssystem (11.110.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kvalitetsledning- och riskhanteringssystem samt andra tillhörande standarder för medicinteknik, SIS/TK 355

Internationell titel: Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003/Cor 1:2009)

Artikelnummer: STD-71005

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-15

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO 13485/AC:2007

Ersätts av: SS-EN ISO 13485:2012