Standard Svensk standard · SS-EN 16224:2012+A1:2014

Hälso- och sjukvårdstjänster av kiropraktorer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and recommendations for healthcare services provided by chiropractors.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Kvalitets- och miljöledning inom hälso- och sjukvård (11.020.01) Hälso- och sjukvårdstjänster: allmänt (11.020.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-101268

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-02-27

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 16224:2012