Standard Svensk standard · SS-EN 14969:2006

Järnvägar - Spår - Kvalificeringssystem för entreprenörer som utför spårarbeten

Status: Upphävd

Omfattning
This European Standard specifies the definitions, procedures, criteria and their assessment as well as the respective documentation related to a qualification system of trackwork contractors, which relates to the Directive 2004/17/EC1) . This qualification system identifies trackwork contractors that can be invited for tendering trackwork contracts. Evaluation of the contractors applying for parts of the contract, which are not trackwork, is not covered by this standard. This European Standard may also be used for a qualification system of trackwork contractors applying for contracts with a value below the minimum limit as defined in the Directive 2004/17/EC.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnvägar, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Qualification system for railway trackwork contractors

Artikelnummer: STD-46269

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-04

Antal sidor: 49