Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 32:2009 (SIS-CEN/TR 15592:2009)

Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården - Vägledning till verksamhetsförbättring (ISO 9004:2000)

Status: Gällande

Omfattning
Denna TR 9004 säkerställer att de aktiviteter inom hälso- och sjukvårdssystemet som är nödvändiga för ständiga förbättringar, förebyggande av misstag, riskhantering samt reducerad variation och misshushållning utförs heltäckande och under styrda förhållanden. Denna TR 9004 vänder sig till samtliga hälso- och sjukvårdsorganisationer som är engagerade i tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster till befolkningen, inkluderande prevention, omvårdnad och rehabilitering, oavsett typ och storlek av organisationen och dess utbud.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Medicin allmänt (11.020) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården, SIS/TK 457

Internationell titel: Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement

Artikelnummer: STD-61360

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-23

Antal sidor: 100

Finns även på: SIS-CEN/TR 15592:2009