Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 49:2017

Handledning för att utveckla och tillämpa ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård med stöd av standarden SS-EN 15224:2017 samt SOSFS 2011:9 - med fokus på det kliniska perspektivet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 49:2017

Handledning för att utveckla och tillämpa ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård med stöd av standarden SS-EN 15224:2017 samt SOSFS 2011:9 - med fokus på det kliniska perspektivet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Kvalitet är ett grundbegrepp för såväl standarden som föreskriften. Begreppet hanteras och relateras på många olika ställen och ur flera olika perspektiv. I handledningen kommenteras nedan enbart vissa grundläggande utgångspunkter.


Se även allmänt om kvalitetsbegreppet i 0.1.4 nedan samt kommentarer om kvalitetsaspekter i avsnitt 8.2.2 och i bilaga A.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Medicin allmänt (11.020) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 49:2017

Handledning för att utveckla och tillämpa ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård med stöd av standarden SS-EN 15224:2017 samt SOSFS 2011:9 - med fokus på det kliniska perspektivet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Handledning för att utveckla och tillämpa ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård med stöd av standarden SS-EN 15224:2017 samt SOSFS 2011:9 - med fokus på det kliniska perspektivet

Artikelnummer: STD-8027028

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-06-07

Antal sidor: 84

Ersätter: SIS-TR 49:2015