Standard Svensk standard · SS 14214

Statistisk tolkning av data - Styrka av hypotestest avseende medelvärde och varians

Status: Gällande

Ämnesområden

Användning av statistiska metoder (03.120.30) Kvalitetsteknik (06.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-5502

Utgåva: 1

Fastställd: 1979-07-01

Antal sidor: 42