Standard Svensk standard · SS 14214

Statistisk tolkning av data - Styrka av hypotestest avseende medelvärde och varians

Status: Gällande

Ämnesområden

Användning av statistiska metoder Kvalitetsteknik


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Statistical interpretation of data - Power of tests relating to means and variances

Artikelnummer: STD-5502

Utgåva: 1

Fastställd: 1979-07-01

Antal sidor: 42