Standard Svensk standard · SS 14213

Statistisk tolkning av data - Jämförelse av två medelvärden erhållna vid parvisa observationer

Status: Gällande

Ämnesområden

Användning av statistiska metoder (03.120.30) Kvalitetsteknik (06.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-5501

Utgåva: 1

Fastställd: 1979-07-01

Antal sidor: 7