Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115:2005

Geografisk information - Metadata (ISO 19115:2003)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19115-1:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115:2005

Geografisk information - Metadata (ISO 19115:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines the schema required for describing geographic information and services. It provides information about the identification, the extent, the quality, the spatial and temporal schema, spatial reference, and distribution of digital geographic data. This International Standard is applicable to: - the cataloguing of datasets, clearinghouse activities, and the full description of datasets; - geographic datasets, dataset series, and individual geographic features and feature properties. This International Standard defines: - mandatory and conditional metadata sections, metadata entities, and metadata elements; - the minimum set of metadata required to serve the full range of metadata applications (data discovery, determining data fitness for use, data access, data transfer, and use of digital data);- optional metadata elements – to allow for a more extensive standard description of geographic data, if required; - a method for extending metadata to fit specialized needs.

Ämnesområden

Kvalitet Allmänt (03.120.01) Övrigt kvalitet (03.120.99) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115:2005

Geografisk information - Metadata (ISO 19115:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Metadata (ISO 19115:2003)

Artikelnummer: STD-38728

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-02-04

Antal sidor: 160

Ersätter: SS-ISO 19115

Ersätts av: SS-EN ISO 19115-1:2014