Standard Publicly Available Specification · SIS PAS 10:2018

Arbetsintegrerande sociala företag - krav på utförande företag

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-WA 10:2021
Köp denna standard

Standard Publicly Available Specification · SIS PAS 10:2018

Arbetsintegrerande sociala företag - krav på utförande företag
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna specifikation specificerar krav på företag som vill bli certifierade Arbetsintegrerande Sociala
Företag.
I specifikationen konkretiseras den sedan tidigare vedertagna definitionen med verksamhetskrav.
Verksamhetskravens syfte är att visa att de enskilda företagens tjänster håller den kvalitet som krävs för
att ha en särställning i näringslivet och på arbetsmarknaden, en särställning som till exempel medger
särskilda stöd/bidrag eller reserverade kontrakt vid upphandlingar.

Ämnesområden

Verksamhetsstyrning och etik (03.100.02) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Köp denna standard

Standard Publicly Available Specification · SIS PAS 10:2018

Arbetsintegrerande sociala företag - krav på utförande företag
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Arbetsintegrerande sociala företag - krav på utförande företag

Artikelnummer: STD-80007870

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-19

Antal sidor: 20

Ersätts av: SIS-WA 10:2021