Standard Publicly Available Specification · SIS PAS 10:2018

Arbetsintegrerande sociala företag - krav på utförande företag

Status: Gällande

Omfattning
Denna specifikation specificerar krav på företag som vill bli certifierade Arbetsintegrerande Sociala Företag. I specifikationen konkretiseras den sedan tidigare vedertagna definitionen med verksamhetskrav. Verksamhetskravens syfte är att visa att de enskilda företagens tjänster håller den kvalitet som krävs för att ha en särställning i näringslivet och på arbetsmarknaden, en särställning som till exempel medger särskilda stöd/bidrag eller reserverade kontrakt vid upphandlingar.

Ämnesområden

Verksamhetsstyrning och etik (03.100.02) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Arbetsintegrerande sociala företag - krav på utförande företag

Artikelnummer: STD-80007870

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-19

Antal sidor: 20