Standard Svensk standard · SS-EN 15341:2007

Underhållsteknik - Nyckelprestationsindikatorer

Status: Gällande

Omfattning
This European standard describes a system for managing Key Performance Indicators to measure maintenance performance in the framework of the influencing factors such as economical, technical and organisational aspects, to appraise and to improve efficiency and effectiveness to achieve excellence in maintaining Technical Assets.

Ämnesområden

Övrigt företagsorg.


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Underhåll, SIS/TK 113

Internationell titel: Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators

Artikelnummer: STD-60626

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-18

Antal sidor: 29

Relaterat

Teknisk Kommitté