Standard Svensk standard · SS-ISO 10006

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för kvalitetsledning i projekt

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 10006:2018

Denna standard ger vägledning för tillämpningen av kvalitetsledning i projekt. Denna standard är tillämpbar för projekt av olika komplexitet, små eller stora, med kort eller lång varaktighet, i olika miljöer, oavsett vilket slags produkt som produceras eller vilken process som används. Detta kan nödvändiggöra att vägledningen anpassas för att vara lämplig för ett visst projekt. Denna standard är inte en vägledning i ”projektledning” utan vägledning för kvalitet i projektledningsprocesser. Vägledning för kvalitet i ett projekts produktrelaterade processer och för ”processinriktningen” täcks av SS-EN ISO 9004. Eftersom denna standard är ett vägledningsdokument är den inte avsedd för certifieringsändamål.

Omfattning
Denna standard ger vägledning för tillämpningen av kvalitetsledning i projekt. Denna standard är tillämpbar för projekt av olika komplexitet, små eller stora, med kort eller lång varaktighet, i olika miljöer, oavsett vilket slags produkt som produceras eller vilken process som används. Detta kan nödvändiggöra att vägledningen anpassas för att vara lämplig för ett visst projekt. Denna standard är inte en vägledning i ”projektledning” utan vägledning för kvalitet i projektledningsprocesser. Vägledning för kvalitet i ett projekts produktrelaterade processer och för ”processinriktningen” täcks av SS-EN ISO 9004. Eftersom denna standard är ett vägledningsdokument är den inte avsedd för certifieringsändamål.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management systems - Guidelines for quality management in projects

Artikelnummer: STD-34551

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-09-12

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-ISO 10006

Ersätts av: SS-ISO 10006:2018