Standard Svensk standard · SS-EN 12798:2007

Transporttjänster - Kvalitetssystem för transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar - Krav på kvalitetssystem, som supplement till EN ISO 9001, med avseende på säkerhet för transport av farligt gods

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12798:2007

Transporttjänster - Kvalitetssystem för transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar - Krav på kvalitetssystem, som supplement till EN ISO 9001, med avseende på säkerhet för transport av farligt gods
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies quality management system requirements, supplementary to those of EN ISO 9001:2000, for the management of safety in the field of the transport of dangerous goods by road, rail and inland navigation. Application of this document covers, and is limited to, the range of transport related services that a company claims to provide in compliance with this European Standard.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för transporttjänster (04.110) Skydd mot farliga ämnen (13.300)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12798:2007

Transporttjänster - Kvalitetssystem för transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar - Krav på kvalitetssystem, som supplement till EN ISO 9001, med avseende på säkerhet för transport av farligt gods
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Transport Quality Management System - Road, Rail and Inland navigation transport - Quality management system requirements to supplement EN ISO 9001 for the transport of dangerous goods with regard to safety

Artikelnummer: STD-60977

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-05-11

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 12798