Standard Svensk standard · SS-ISO 50004:2017

Energiledningssystem - Vägledning för genomförande, underhåll och ständig förbättring av ett energiledningssystem (ISO 50004:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 50004:2014 provides practical guidance and examples for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system (EnMS) in accordance with the systematic approach of ISO 50001. The guidance in ISO 50004:2014 is applicable to any organization, regardless of its size, type, location or level of maturity. ISO 50004:2014 does not provide guidance on how to develop an integrated management system. While the guidance in ISO 50004:2014 is consistent with the ISO 50001 energy management system model, it is not intended to provide interpretations of the requirements of ISO 50001.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Energieffektivisering. Energibesparing: allmänt (27.015)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Effektiv energianvändning, SIS/TK 558

Internationell titel: Energy management systems - Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system (ISO 50004:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8026798

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-08

Antal sidor: 56